Heeft u een prachtidee, maar te weinig geld?

Vooral nu de overheid zich steeds verder terugtrekt, bedrijven minder bereid zijn als sponsor op te treden en fondsen uitgebreide voorwaarden hanteren, is het voor (kleine) non-profit organisaties in de cultuursector steeds moeilijker om rond te komen. Op een gegeven moment moet er energie gestopt worden in het werven van financiële bijdragen (donaties of subsidies) en een strategie ontwikkeld worden om de doelgroep tevreden te houden en te binden. De Cultuurstrateeg heeft ervaring met het begeleiden van dit proces. Uw fondsen- en donateurswerving is in goede handen!

Werkwijze

Projectplan schrijven
Om tot een succesvolle fondsenwerving van een projectvoornemen te komen, is een overzicht van doelstelling, middelen, beoogde doelgroep(en) benodigd. Dit zijn de primaire zaken die worden beschreven in het projectplan. Met een droge opsomming van die primaire zaken alleen, redt je het niet. Wat een projectplan écht tot een succes maakt, is een pakkende, prikkelende schrijfstijl die het hart van de lezer raakt en het hoofd meeneemt in de verbeelding. Ik ga graag met u in gesprek om te achterhalen wat u als opdrachtgever voor ogen staat. U zorgt tevens voor een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, de statuten, het huidige inhoudelijke én financiële jaarverslag, en overige nuttige documenten (zoals beleidsplan, persberichten, recensies) en afbeeldingen (bedrijfslogo, foto’s) aan.  Als alle informatie verzameld is, helpt de Cultuurstrateeg u bij het samenstellen van een prachtig projectplan.

Verkennend onderzoek fondsen
De Cultuurstrateeg doet verkennend onderzoek naar voor uw project geschikte fondsen. Let op dat deze fondsen allemaal andere voorwaarden hanteren en soms maar enkele, vaste vergaderdata in het jaar hebben. Houdt met dit tijdsaspect rekening in uw planning en begin ruim een half jaar van tevoren! Over het algemeen geldt de regel dat uw project nog niet begonnen mag zijn en op z’n vroegst 4 maanden later (i.e. na toekenning) van start gaat.

Indienen fondsaanvragen
Veel fondsen en sponsoren vragen om het projectplan bij een aanvraag. (Particuliere) fondsen willen altijd weten, waaraan hun bijdrage precies wordt uitgegeven en of dat redelijk en in verhouding is. Hiervoor is een dekkingsplan (overzicht van geschatte uitgaven en inkomsten) vereist. De Cultuurstrateeg houdt van cijfertjes en maakt gerust samen met u een inschatting. Steeds meer fondsen maken gebruik van portalen (inloggen) en digitale aanvraagformulieren.  De Cultuurstrateeg beschikt over verschillende accounts.

Evaluatie en verantwoording
Leidt onze aanvraag uiteindelijk tot een positief besluit (toekenning), dan is het aan u om niet alleen uw voorgenomen project uit te voeren, maar ook nauwgezet dit traject te monitoren door alles goed bij te houden in uw projectadministratie. Na afloop van uw project, dient u bij het fonds binnen enkele maanden, een (financiële en inhoudelijke) verantwoording in.
De Cultuurstrateeg kan u desgewenst ondersteunen bij het opstellen van dit verslag (mits alles goed is gedocumenteerd).