Persoonlijke informatie over Anke C.J. Kusters

In 2003 rondde ik een studie Grieks- en Latijnse Taal en Cultuur aan Universiteit Leiden af. Met name het culturele en geschiedkundige aspect van de studie (de vakken Klassieke Archeologie, Oude Geschiedenis en Grieks drama), sprak me aan. Na drie jaar studeren, wist ik echter zeker dat een carrière als docent Klassieke Talen, niet voor mij was weggelegd en dat ik eigenlijk meer belangstelling had in bestuurskunde en management. Om richting te geven aan die interesse, zette ik mij gedurende mijn studietijd in Leiden, in als bestuurslid van Plexus Studentencentrum, als vertegenwoordiger van de Leidse Studentenraad en opleidingscommissie GLTC en als voorzitter van diverse commissies (activiteiten-, bar- en filmcommissie, hoofd mensa) van mijn studentenvereniging VSL Catena.
Voordat ik in Leiden ging studeren en de wijde wereld introk, werkte ik in mijn middelbare schooltijd in Schouwburg Venray. In Leiden verruilde ik dit al snel voor een baan bij de Leidse Schouwburg, als ook het Louis Couperus museum en het Rijksmuseum van Oudheden. In mijn vrije tijd schrijf ik theaterteksten en produceerde (en regisseerde) ik twee theatervoorstellingen, waarin ik ook zelf meespeelde. Kortom, de Cultuursector intrigeerde mij enorm.

In 2004 startte ik een masteropleiding Kunstbeleid en –Management aan Universiteit Utrecht om de meer zakelijke kant van de cultuursector te bestuderen. Tijdens deze studie werkte ik o.a. als publiciteitsmedewerker bij theatergezelschap thEAterEA en als eindredacteur bij theatermagazine 8Weekly.nl. Na het behalen van de master Kunstbeleid en -Management, heb ik mij een tijd ingezet voor de alumni-vereniging ‘Keep In Touch’ en was ik als fervent theaterbezoeker zo’n 3 tot 4 keer per week in mijn rol als toneelkijkersjury in Theater aan het Spui, de Koninklijke Schouwburg of de Leidse Schouwburg te vinden.

Daarnaast zet ik me al vanaf 2014 in voor Wij Presenteert, stichting Kunst en Cultuur Kaag en Braassem.  Wij presenteert programmeert zo’n 20 muziek- en theatervoorstellingen per theaterseizoen en bevordert actieve en passieve cultuurparticipatie in de gemeente. Van 2015 tot 2019 was ik als zakelijk coördinator verbonden aan Jeugdtheaterschool Leiden e.o. en was ik zakelijk leider bij Theater Branoul te Den Haag, bij KAIROS en theatergroep SubSub te Almere, beleidsmedewerker Cultuur bij de gemeente Velsen en projectleider/cultuurmakelaar Age Friendly Cultural City in de gemeente Edam-Volendam. Tussendoor genereer ik extra gelden en klanten voor organisaties, waar ik met hart en ziel achter sta.

Dankzij deze twee universitaire studies en opgedane werkervaring heb ik mijn analytische en communicatieve vaardigheden verscherpt. Ik krijg gemakkelijk overzicht over situaties. Daardoor kan ik snel knelpunten signaleren,  adequate oplossingen voorstellen en randvoorwaarden scheppen voor een beter functioneren van de organisatie. Praktisch als ik ben, geef ik graag realistisch, daadwerkelijk uitvoerbaar beleidsadvies en zie ik erop toe dat afspraken en beloftes altijd worden nagekomen. Alleen dan bouw je duurzame klantrelaties op.

Omdat politiek en samenleving me altijd al interesseerde, nam ik in 2019 zitting in de Adviesraad Sociaal Domein van mijn gemeente. Na de zittingstermijn van vier jaar, stelde ik mij voor mijn partij, D66, verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 van Kaag en Braassem. Op elf voorkeursstemmen na kwam ik niet direct in de raad, maar werd ik actief burgerraadslid. Totdat in september 2023 een zetel vrij kwam en ik deze vol trots, plezier en daadkracht heb ingenomen. Mijn portefeuilles zijn Sociaal Domein, Cultuur, Recreatie en Verenigingsleven en (deels) Ruimtelijke Ordening. Enkele specifieke aandachtspunten van mij zijn het vergroten van mentale weerbaarheid en het tegengaan van regelzucht.

Voor een overzicht van mijn ervaring en vaardigheden, nodig ik u van harte uit om mijn Linked-In profiel te bekijken.